Zagrożenia dla naszych danych

database1_s600x600W dobie nowoczesnych technologii i wszechobecnego Internetu, baza danych naszej firmy jest szczególnie narażona na złośliwe ataki z zewnątrz. Aby zapewnić jej bezpieczeństwo, należy użyć szerokiego zakresu zabezpieczeń żeby zapobiec ochronić jej niejawność, spójność i dostępność.

 

Zagrożenia bezpieczeństwa dla naszych baz danych mogą obejmować:
- nieautoryzowaną lub niezamierzoną działalność lub nadużycie ze strony mających do niej dostęp użytkowników, administratorów oraz nadzorców sieci, lub też hakerów (co wiąże się z niewłaściwym dostępem do wrażliwych danych a także niepożądanymi zmianami w programach baz danych czy strukturach konfiguracji zabezpieczeń).
- złośliwe infekcje powodujące wypadki w rodzaju nieautoryzowanego dostępu, przecieku lub ujawnienia danych personalnych lub firmowych, a także skasowanie lub uszkodzenie przechowywanych tam danych lub programów je obsługujących.
- fizyczne uszkodzenia serwerowni powodowane przez pożar lub powódź, przegrzanie, przypadkowe rozlanie cieczy oraz wyładowania elektryczne.
- błędy w projektach lub oprogramowaniu baz danych oraz związanych z nimi programów i systemów, które mogą wpłynąć na powstanie różnych luk w zabezpieczeniach takich jak eskalacja uprawnień, utrata lub uszkodzenie danych czy też obniżenie wydajności.

Comments are closed.