Czy waluta euro w Polsce to dobry pomysł? Kiedy wejdzie?

Kwestia euro w Polsce nadal budzi skrajne uczucia. Choć od wejścia Polski do Unii Europejskiej, minęło już kilkanaście lat, Polacy nadal mają sceptyczne podejście do wprowadzenia europejskiej waluty na polski rynek. Tymczasem zgodnie z podpisanymi przez Polskę traktatami pytanie brzmi nie CZY, a KIEDY Polska wprowadzi walutę euro. 

Wejście do strefy euro – wymagania Unii Europejskiej 

Wchodząc do Unii Europejskiej, Polska podpisała zobowiązania ustalone w traktacie z Maastricht, zgodnie z którymi zobowiązuje się przyjąć walutę euro po wypełnieniu zobowiązań wskazanych przez Unię Europejską.
Aby kraj członkowski mógł przystąpić do strefy euro, musi mieć stabilną sytuację gospodarczą, stabilność cenową, długotrwałą równowagę finansów publicznych, stabilny kurs walutowy oraz stabilne długotrwałe stopy procentowe. Te kryteria, nazywane kryteriami konwergencji, mają gwarantować, że kraj członkowski wchodząc na wspólny rynek walutowy, przejdzie udaną integrację, a jego system gospodarczy nie zostanie zagrożony.

Przewidywane skutki wprowadzenia waluty euro

Jakie byłyby skutki wprowadzenia euro w Polsce? Finansiści dostrzegają zarówno plusy, jak i minusy tego rozwiązania.
Jeśli chodzi o korzyści, Polska mogłaby zyskać na poprawie integracji rynków finansowych, bezpieczeństwie finansowym banków oraz redukcji kosztów transakcyjnych i ryzyka walutowego. Zaletą byłaby także lepsza ocena sytuacji makroekonomicznej oraz potencjalne obniżenie stóp procentowych. Poniżej kurs waluty Euro z kantoru internetowego dobrykantor.pl:


Wprowadzenie euro w Polsce to też pewne ryzyka. Przede wszystkim dotyczące różnic inflacyjnych w obrębie Unii Europejskiej, z kosztami, które musieliby ponieść przedsiębiorcy z tytułu wzrostu ceny pracy i produktów, ryzyko że przyjęty zostanie niski kurs złotego obowiązujący w dniu wprowadzenia euro. Polska musiałaby także utworzyć rezerwy na pomoc innym krajom Unii Europejskiej znajdującym się w kryzysie.

Kiedy euro w Polsce? 

Polacy obawiający się wprowadzenia euro w Polsce mogą spać spokojnie. Na razie nic nie zapowiada wspólnej europejskiej waluty w Polsce. Według polskiego rządu Polska nie jest gotowa na tę decyzję i nie trwają żadne prace prowadzące do wprowadzenia euro w Polsce w najbliższym czasie. Według premiera Matusza Morawieckiego możliwość wprowadzenia euro można rozważyć ponownie za najprędzej 10-15 lat.

Wymiana walut online – sposób na inwestycję 

Choć konieczność zakupu europejskiej waluty przed wyjazdem do krajów członkowskich może być małym nieudogodnieniem, Polacy korzystając z obowiązywania rodzimej waluty, mają okazję zarobić.
Inwestycje walutowe to sposób na zastrzyk gotówki, który nie musi być obarczony większym ryzykiem. Wystarczy zakup euro po niskiej cenie i sprzedaż go, kiedy wartość rośnie, a inwestycja przyniesie oczekiwane zyski. Przelewy zagraniczne celem inwestycji mogą zlecić także osoby pracujące zagranicą. Wystarczy uzyskaną w euro płacę wymienić w odpowiednim momencie, by zyskać na kursie walut.
Trzeba jednak pamiętać, by omijać banki i wykorzystywać w tym celu internetowy kantor – wymiana walut za pośrednictwem banku jest bowiem obciążona dużymi kosztami.